Publicaties / Bronnen

 

Sterlocaties in het natuurgebied Leudal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurhistorie van het Leudal

 

 

T. Lemaire, 1973.

Het Leudal. Beeld van een Midden-Limburgs Beekdal. Studiegroep Leudal e.o.

 

Piet Abrahams, 1980.

Rondj Graoveberg en Krommenets. Uitgeverij De Lijster, Maasbree.

 

Ph. Bossenbroek, E. Rensink & M. Montforts, 2005.

Erfgoedstrategie voor het Leudal. Staatsbosbeheer en Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.

 

Phlip Bossenbroek, Eelco Rensink, Marjo Montforts, 2006.

Cultuurhistorie Leudal in kaart gebracht. Rondom het Leudal Nr 121.

 

 

                                                        

 

 

 

 


 

Prehistorie

 

 

O.H. Harsema, 1973.

Het Leudal als woongebied in de prehistorie.  Het Leudal. Studiegroep Leudal e.o.

 

Jaap Beuker, 1990.

Werken met steen. Assen, Drents Museum.

 

J.R.Beuker et al, 1991.

Zorg voor de doden. Assen, Drents Museum.

 

Leo Verhart, 1993.

De prehistorie van Nederland. Leiden, Rijksmuseum van Oudheden.

 

Johan Hendriks, 1994.

Archeologie in de Lage Landen. Prisma.

 

L.P.Louwe Kooijmans et al, 2005

Nederland in de prehistorie. Uitgeverij Bert Bakker

 

Eelco Rensink en Liesbeth Theunissen, 2011

Het grafveld De Busjop beter in beeld. Rondom het Leudal jrg 36, nr 141

 

 

 


 

Het Elisabeth-complex

 

 

Rondom het Leudal. Tijdschrift van de Studiegroep Leudal e.o.

 

Piet Abrahams, 1978.

Huize St. Elisabeth te Nunhem. Nr. 9.

 

K. Schutgens, 1979

Inventaris der archieven van het klooster Sint-Elidabethsdal te Nunhem  1240-1797

Rijksarchief in Limburg, Maastricht 1979

 

Leo Stappers, 1998.

Sint-Elisabethsdal te Nunhem als caulietenpriorij. Nr. 89.

 

Paul Mols, 2001.

Inkwartieringen in het klooster Sint Elisabethsdal. Nr. 104.

 

Paul Mols, 2002-2004.

Het kasboek over de jaren 1635-1637 van Hendrik Hamecker, prior van Sint Elisabethsdal.

Nrs. 107, 109, 110, 113, 115.

 

Paul Mols, 2004.

De naamgeving van het klooster Sint Elisabethsdal te Nunhem. Nr. 114.

 

----------------------------

 

Onbekend, 1978.

Bakhuisjes in het Leudalgebied. Nr. 12.

 

Sjra van Horne, 1996.

St. Elisabethshof en zijn molen. Nr. 83.

 

E. Vliegen en H. Levels, 2005.

Kloosterhof – klooster St. Elisabeth in de laatste  oorlogsmaanden, deel 2. Nr. 120.

 

Paul Mols, 2005-2006.

De molenban van Roggel. Nrs. 117, 119, 120, 121

 

Paul Mols, 2006.

De verpachting van Kloosterhof te Nunhem in de 17e eeuw. Nr. 124.

 

 

 

                                       

 

 

 


 

De Bedelaar

 

 

Ton Lemaire, 1977-1978.

De Bedelaar van Prof. Dubois. Rondom het Leudal, Nrs. 5 t/m 12

 

Remco Pols, 1993.

‘Hij was meer dan de man van dè vondst’  Trouw, 12 mei

 

Ben Jeukendrup, 1994.

‘Kleine monumenten’ in Haelen. Rondom het Leudal Nr. 73.

 

Martijn van Calmthout, 2001.

Ter plekke. de Volkskrant, 28 juli

 

Twan Mientjes, 2003.

Erflaters: Eugene Dubois. Dagblad de Limburger, 22 februari

 

De Bedelaar, Haelen  Stichting Limburgse kastelen 

 

Jan Hensels, 2010

Bijzondere erfenis van Eugène Dubois. Dagblad de Limburger, 13 november

 

 

 


 

 

Home Sterlocaties Leudal