de Welvaart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                                

 

 

 

Van hand tot hand

 

De molen is klein, en heeft een sterk rechtopgaande romp, bijna als een brede schoorsteen. Joseph Aerts liet in 1864 de molen bouwen in het buurtschap Sanenkamp, een jaar later werd hij in gebruik genomen. Vier jaar later zette hij zijn nieuwe aanwinst alweer te koop, getuige een advertentie uit juni 1869:

 

 

                                                                       

           

De Notaris Cornelis, residerende te Roermond zal publiek verkoopen:

 

Op Maandag den 14 junij 1869, om 3 ure namiddag, ten verzoeke en herberge van Jozef Arts te Horn:

Een goed beklanten, in steenen gebouwden Windgraanmolen met 2 koppelsteenen, met Bouwland te Horn op Lanenkamp gelegen (..).

 

 

 

Kennelijk is de molen niet verkocht want Van Bussel schrijft in zijn standaardwerk ‘De molens van Limburg’ dat na het overlijden van Van Aerts, de molen toeviel aan zijn weduwe Johanna Maria van Bussel. Maar in 1873 staat de molen weer te koop, nu aangeboden door Adriaan Gielen te Horn. ‘Huis en Molen zijn te aanvaaden van af den dag der verkooping’. De vaak gebruikte aanbeveling ‘een goed beklante molen’ of ‘druk gekalandeerden molen’ ontbreekt in de advertentie. Een jaar daarvoor was de boedel van molenaar Martinus Janssen geveild, hij had niet meer aan zijn betalingsverplichtingen aan kooplieden in Roermond kunnen voldoen.

 

De in beslag genomen goederen van de molenaar:

Stoelen, tafels, kasten, kommoden, kachel, koper-, porcelein-, glas- en blikwerk, balansen met schalen en gewichten, leuningsbank, tonnen; een zwart merriepaard, paardentuig, lange kar, ploeg, snijkist en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht.

 

 

                     

 

4 mei 1872                                     19 juli 1873

 

 

 

 

              

 

                                                                               15 juli 1882

 

 

Het is nu niet duidelijk of Jan Michiel van de Voort de molen in 1873 van Gielen kocht, of in 1880 van de weduwe Aerts. In 1882 zet hij zelf de ‘drukbeklante en in beste staat zijnde Windgraanmolen’ te koop, de goederen zijn per 1 mei 1884 te aanvaarden. Van de Voort had de nabijgelegen molen ‘De Hoop’ gekocht en keerde daarmee terug naar ‘zijn’ molen, hij was daar al jarenlang molenaar geweest. Jan Nijs kocht de Welvaart. Nijs stierf in 1924 en zijn weduwe verkocht de molen in 1929 aan molenknecht Leo Linssen.

 

 

 

 

 

 

Vernieuwd en uitgerangeerd

 

Linssen investeerde in het maalbedrijf. Hij kocht een elektrisch aangedreven maalstoel om windstille perioden op te kunnen vangen. Verder kocht hij in 1933 de afbraakprodukten van de Rhienderensche Molen te Brummem en plaatste de kap met bovenas, aswiel en vang op de Welvaart. Elders tweedehands gekochte roeden werden ook ingezet en er werden Dekker-stroomlijnwieken aangebracht. Maar een aantal jaar later kocht Linssen ook een hamermolen en daarmee raakte de windmolen buiten gebruik.

 

 

 

              

 

                         Remklep op een wiek. In de jaren 50 werd een verbeterde versie van het Dekkersysteem

                         aangebracht, het Van Busselsysteem.

 

 

 

                                   

 

 

Restauratie

 

De gemeente kocht de molen van de erven Linssen in 1970 en ging over tot restauratie van de inmiddels vervallen molen. In 1975 werd de oplevering, samen met die van de Hoop, groots gevierd.

 

Een hernieuwde restauratie was nodig in 2014 omdat de molen inmiddels niet meer draaivaardig was. Met een dorpsfeest op Limburgse molendag in oktober 2014 is het behoud en de heringebruikname van de Welvaart gevierd.

 

 

 

1823 – 1853 – 1933

 

Op de kap staan de jaartallen 1823 en 1933. Deze jaren hebben niet betrekking op de Welvaart, maar op de molen uit Brummen waarvan de kap afkomstig is. Deze molen had als bouwjaar 1853 volgens de molendatabase en afbraakjaar 1933. Het cijfer 2 in het jaartal op de kap, of het cijfer 5 in de database is onjuist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam

de Welvaart

Plaats

Horn

Type

stenen beltmolen

Bouwjaar

1865

Status

maalvaardig

Functie

korenmolen

Molendb

gegevens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

     

 

                                                                                                                                         1979

 

 

 

                         

 

                              1970; op de voorgrond ‘de Welvaart’, op de achtergrond ‘de Hoop’

 

 

 

                              

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

                      

 

                          1933

 

 

 

 


 

Foto’s: juli 2007 en 2010

 

 

 

 

 Site Leumolen

 

 

 Site De molens van Leudal