Klimop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimop

 

Klimop, Hedera helix is een groenblijvende houtige plant die groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en tegen bomen waaraan de plant zich met korte luchtwortels vastklampt. Gezonde en krachtige bomen lijden niet onder klimopbegroeiing. Oude muren met poreuze voegen kunnen op de lange duur schade ondervinden aldus de Wikipedia. En verder: Klimop is een zinnebeeld voor trouw (het aanhechten) en eeuwig leven (blijft immer groen).

 

Opmars

 

Op een foto uit 1957 (de molen heeft een turbinekamer en de nis waar nu het beeld Ursula staat is leeg) is al te zien dat de klimop aan zijn opmars is begonnen. Ook is te zien dat de klimmer het dak opgegroeid is. Een foto uit 1965 (de molen heeft een waterrad en Ursula staat in haar nis) geeft aan dat de plant op de gevel weinig verder is gekomen en het dak vrij gehouden wordt. Een afbeelding uit 1978 laat zien dat de muurbedekker de nis van Ursula heeft weten te bereiken en een foto uit 2003 toont een halve bedekking van de voorgevel. Staatsbosbeheer heeft rond 2005 de klimop flink teruggesnoeid en streeft nu naar een status quo, de plant wordt in toom gehouden.

 

Leumolenbroeders

 

De klimop wordt niet voor 15 juli gesnoeid. Eventuele nestelende vogels mogen tijdens de broedtijd niet gestoord worden. Leden van het gilde der ‘Leumolenbroeders’ zijn de gekraagde roodstaart en de grote gele kwikstaart. Voorjaar 2011 heeft de witte kwikstaart zich bij hen gevoegd. In 2012 hebben een stel koolmezen jongen grootgebracht in een gat in de muur. Bij de restauratie van het klokkentorentje in 2007 werd een oud uilennest gevonden.

 

 

 

 

                                                                                                                            1947

 

 

                   

 

                                Foto: F. Lahaye, 1957

 

 

 

 

                   Foto: RCE, maart 1965

 

 

 

 

                   Foto: RCE, mei 1978

 

 

                                                               

 

                                                                                 Ansichtkaart: 2003; een uitgave van Staatsbosbeheer; Foto: J. Crins.

 

 

 

 

                                                                                                                           voorjaar 2016

 

 

 


 

 

 Site Leumolen