Uit het archief van de familie Van de Laar

  

 

  

                      

 

                          Rechts molenaar van de Laar. Maart 1935 gaf hij in een advertentie aan: “wegens de aanschaf van

                          een vrachtauto een aftands paard met tuig en prima lange kar voor ieder bedrijf geschikt” in de aan-

                          bieding te hebben. (NB: de term aftands gaf in die dagen uitsluitend een indicatie van de leeftijd van

                                                                                                                                 het paard: het gebit was gesleten)

 

 

Laatste beroepsmolenaar

 

De laatste beroepsmolenaar op de Leumolen was Martinus Jacobus Hubertus van de Laar, roepnaam Jacques. In 1927 begon hij op de molen en na werkzame, ondernemende en bewogen jaren verliet hij haar in 1954 en verhuiste naar Nunhem-dorp. Zoals verhaald op de pagina ‘Herinneringen’ op deze website, exploiteerde hij een camping bij de molen en beval de locatie aan als een plek waar het goed toeven was met de beek als zwembad en bij de Leuhof nette bediening die “frissche dranken en heerlijk gebak” serveerde.

 

Op deze pagina een aantal foto’s uit het archief van de familie van de Laar (met dank aan Roel van de Laar, kleinzoon van molenaar Jacques).

 

 

 

                  

 

           molenaarsdochter Liza had een naai-atelier aan huis                      de Leumolen na 1935 (Ursula is uit haar nis)

           in de Leuhof

 

 

                      

 

                                                           akkerbouw achter de Leumolen; molenaars boerden vaak naast de maalderij

 

 

                      

 

 

 

   

Molenaar van de Laar hield kippen bij de Leumolen, op beide foto’s is de zijgevel van de molen met aanbouwsels te zien.

 

Foto boven: de molenaarsdochters Annie en Liza met hun ouders, de twee jonge mannen zijn onbekenden.

 

Foto links: Liza van de Laar.

 

 

 

                     

 

                                                                                                                                     achterzijde van de Leumolen

 

 


 

 ‘De Leumolen’,  ‘Kampeerterrein voor toeristen’

 

 

 

 

 

 

 

                kampeerders vermaken zich bij en zoeken verkoeling achter de sluizen van de Leumolen

 

 

 


 

De laatste jaren

 

 

 

                                Mw. Maria Hendrica Geertruda Rietra, echtgenote van molenaar van de Laar, voor de Leuhof;

                                de stoep voor de deur bestaat uit een ingegraven halve maalsteen

 

 

        

 

                juli 1948: de oliemolen is buiten gebruik                                                            molenaar Jacques van de Laar

 

 

Het gezin

 

Het echtpaar Jacques van de Laar (1888-1970) – Maria Hendrica Geertruda Rietra (1888-1952) kreeg negen kinderen, waarvan de eerste (1914) maar een paar maanden oud werd. De andere acht waren (uit het trouwboekje):

 

Jacobus Ludovicus Lambertus (Sjaak, 1915-1991)

Betsy Maria (Betsy, 1920-?)

Elisabeth Helena (Liza of Lies, 1916-2003)

Lambertus Sebastianus (Bair, 1923-1996)

Anna Helena (Annie, 1917-2015)

Mathias Servatius (Tjeu, 1928-1949)

Maria Helena (Lenie, 1918-?)

Josephus Martinus Servatius (Sef, 1930-2008)  

 

 

 

                                          

 

                                               rond 1950:                 Annie, moeder van de Laar, vader Jacques. Liza 

                                                                                    Sef                                       onbekende                               

 

 

              

 

                                              Na de restauratie van de molen door Staatsbosbeheer in 1960-61:

           v.l.n.r.: Annie, Henri Houben, oud-molenaar Jacques, Lies, Lenie en haar dochter Elian.

 

 

 


 

 

 

 Site Leumolen