Aurora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Naam

Aurora

Plaats

Baexem

Type

half gesloten standerdmolen

Bouwjaar

1845 / 1972

Status

maalvaardig

Functie

korenmolen

Molendb

gegevens

 

 

 


 

Voormalig standplaatst tussen Haelen en Horn

 

Nadat in de Franse tijd (rond 1800) de molenban of -dwang was opgeheven (de verplichting op een bepaalde molen te laten malen), stond het ieder vrij zelf molens te bouwen. In Horn werd prompt in 1817 een korenmolen, later ‘De Hoop’ genoemd, gebouwd, maar onder protest van baron de Keverberg d’Aldeghoor in Haelen. Hij had een standaardmolen staan tussen Haelen en Horn. Deze molen was zo’n voormalig banmolen, maar nu de verplichting daar te laten malen opgeheven was, en een concurrent in de buurt gebouwd werd, was de baron bang dat de molen teveel klandizie zou verliezen.

 

De molen liep inderdaad terug. Tekenend is dat begin jaren veertig van die eeuw de molen in het ‘Tarief der zuivere begrootingen van iedere soort en klasse van vaste eigendommen’ op 100 gulden geschat werd, terwijl dat steeds 250 gulden geweest was. Daarom liet  de barones de Keverberg d’Aldeghoor te Haelen in 1845/46 de molen verplaatsen naar het Kerkveld of Herkelveld te Baaksem of Baexem.

 

 

 

             

 

 

Links een fragment van een kaart toegeschreven aan Jacob van Deventer uit ca 1580, het toont een standaardmolen tussen Halen en Hoern. Rechts een fragment van een kaart uit (vermoedelijk) het midden van de 18e eeuw, ook daar is tussen Haelen en Hoorn een molen ingetekend. Het is de molen, de latere Aurora, die in 1846 verplaatst is naar Baexem.

 

Links van de molen ligt het galgenveld. Het verhaal gaat dat hout van de oude galg later gebruikt is in het onderstel van de molen.

 

 

 

 


 

Brouwer Canoy

 

In 1853 verkocht de barones de standerdmolen aan Conrad Canoy, een brouwer te Baexem. Eén van zijn molenaars was Jan Steegh, de mulder kondigde mei 1878 een prijsbeugelwedstrijd aan ‘om verschillende prijzen’. Twee jaar later adverteerde de noraris:

 

Al diegenen die iets te vorderen hebben van – of schuldig zijn aan – wijlen Jan Steegh, molenaar te Baexem, worden verzocht daarvan spoedig opgave te doen aan den Notaris Rutten, te Heijthuizen.

 

De zoon van Canoy, priester Severinus, erfde de molen in 1885, de geestelijke hield de molen aan tot 1918. In die jaren, van 1886-1918, was Louis Coenen zijn molenaar.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Molenaar, caféhouder en bakker

 

Op 15 oktober 1891 verschijnt de eerste advertentie over prijsbeugelen bij molenaar Louis Coenen. De prijzenpot bestond uit twee hammen. Tot aan het begin van de nieuwe eeuw blijft de wedstrijd een jaarlijks fenomeen, dan stoppen de aankondigingen in de kranten. Maar in 1905 komt de molenaar sterk terug met advertenties van prijsbeugelen op een overdekte beugelbaan. Van 1905 tot 1911 wordt de festiviteit weer georganiseerd waarbij de prijs eerst in 1907, maar vanaf 1909 permanent verhoogd is naar vier hammen.

 

 

 

 

           

 

                                 advertenties juni 1893                                                         en juni 1911

 

 

 

       

 

                                      advertenties maart 1911                                                en december 1914

 

 

 

 

 

Uit een aankondiging van een aanbesteding in 1912 wordt duidelijk dat de molenaar en zijn vrouw een horeca-gelegenheid bestieren, de aanbesteding zal plaats hebben in café Louis Coenen-Cuijpers te Baexem.  Ook blijkt er een bakkerij te zijn, in de jaren 1911-1914 worden bakkersknechten gevraagd.

 

Molenaar Louis Coenen is in 1916 nog steeds op zijn post blijkt uit een oproep, ‘wegens dienstplicht van den tegenwoordige’, voor een nieuwe ‘Molenaarsknecht , een paar jaar aan ’t vak’. Vier maanden later is er vraag naar ‘een Molenaarsknecht en een flink aankomend Leerling’ voor de Wind- en Stoommolen te Baexem.

 

 

 


 

 

 

                

 

 

 

 

                       

 

 

 

Blue Band

 

De molen, waarbij in 1905 een motorgemaal was geplaatst, werd in 1918 gekocht door Jan Winkelmolen die op de standerdmolen tussen Buggenum en Nunhem, de Nunhemermolen (verbrand in 1922) maalde.

 

Hij stierf vijf jaar later en zijn weduwe bleef achter met negen kinderen. Mevrouw Winkelmolen bestierde het maalbedrijf tot 1930.

 

Er werd bijverdiend met een grote advertentie voor een margarine op de zijkant van de kast. en de fabrikant van het vet verzorgde de verfbeurten van de molen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                foto: ‘De molens van Limburg’

                                              P.W.E.A. van Bussel

   

 

 

 

        

Aurora vernoemd naar Aurora

 

Aurora is de naam van de Romeinse godin van de dageraad, dochter van de zonnegod. In Baexem is sinds 1887 een muziekgezelschap, afgesplitst van de zangvereniging,  met de naam Aurora actief. De vereniging is in eerste instantie een muziekvereeniging, later een harmonie-gezelschap en weer later een fanfare.

 

Wanneer de molen de naam heeft gekregen is niet bekend, maar al in 1932 schrijft een krant: ‘Ook Baexem bezit nog een standerdmolen, die den naam “Aurora” draagt en waarschijnlijk uit de 18de eeuw stamt.’  Is de molen vernoemd naar de muziekvereniging ?

    

     Burgemeester Canoy

 

     Wikipedia meldt: ‘Burgemeester G.A. Canoy heeft bij de oprichting van Zangvereniging Aurora, voor de naam

     van de molen gekozen’. De zangvereniging werd in 1881 opgericht schrijft de website van de fanfare Aurora.

     Dat betekent dat voor 1881 de molen al enige tijd de naam droeg. De molen was op dat moment eigendom

     van brouwer Canoy.

 

 

 

 

 

 

 


 

Molenslachtoffer

 

Het maalbedrijf werd in 1930 gekocht door bakker Hubertus Gerardus Wilhelmus Grubben te Baexem. Hij verhuurde de molen, maar toen dat na de oorlog niet meer lukte, werd hij zelf molenaar, tot al snel het noodlot toesloeg. Bij een reparatie aan een wiek werd hij gegrepen door de molen, hij sprong van de in beweging gekomen wieken, maar overleefde de luchtreis niet. Door de nieuwe pachter werd daarna alleen nog elektrisch gemalen.

 

Restauratie

 

Stilstand is achteruitgang, ook bij deze molen. In 1953 volgde gesubsidiëerde restauratie. Maar ook daarna werd maar sporadisch gedraaid en weer trad verval in. In 1968 kocht de gemeente de Aurora en verplaatste hem naar de huidige plek. Uitwendig werd de molen vernieuwd en in 1972 feestelijk heropend.

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 


 

Ansichtkaarten

 

 

 

         

 

                      1957                                                                                                            1973

 

 

 

         

 

                                                                               molenlucifers

 

 

 

 


 

Foto’s: juli en november 2007, juli en oktober 2010

 

 

 

 Site Leumolen

 

 

 Site De molens van Leudal